spacer.png, 0 kB

Phoca Gallery Image Module

oldtimer200...
Image Detail

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home inschrijfformulier toerrit
W.O.K. DEELNEMER

Algemene voorwaarden: De deelnemer is zich er van bewust van het feit dat, deelneming aan de Warffumer toerrit (hierna te noemen WOK) zowel voor hem/haar als voor derden, risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening. De WOK en haar organisatoren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer i.v.m. deelname aan de WOK lijdt. De deelnemer verklaart dat hij/zij de WOK noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen. De deelnemer verklaart dat hij/zij tijdens de Warffumer toerrit WA-verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, of zoals geregeld in het land waar de auto geregistreerd staat. Tevens verklaart de deelnemer dat zijn/haar auto wettelijk APK gekeurd is. De deelnemer verklaart dat hij/zij hiermee akkoord gaat met de voorwaarden zoals omschreven in bovengenoemde Algemene voorwaarden.

Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.1.9.1
* Vereiste informatie.
gaat akoord met de voorwaarden *
bestuurder
naam *
achternaam *
adres *
postcode *
woonplaats *
telefoon
e-mailadres
ik kom met *
deelname lunch *
gegevens klassieke *
merk *
type *
bouwjaar *
kenteken *
KOSTEN bedraagt
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB